Όροι & Προϋποθέσεις

1. Όροι

Όταν αποκτάς πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείς να δεσμευτείς με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της, όλους τους νόμους και κανονισμούς και συμφωνείς ότι έχεις ευθύνη για την τήρηση οποιωνδήποτε τοπικών νόμων που εφαρμόζονται. Εάν δεν συμφωνήσεις με αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις ή να προσβάσεις αυτή την ιστοσελίδα. Το υλικό αυτής της σελίδας προστατεύεται από τον εφαρμοσμένο νόμο επωνυμίας και τα πνευματικά δικαιώματα.

2. Γνωστοποίηση

Το υλικό στην σελίδα προσφέρεται “ως έχειν”. Αυτή η σελίδα δεν δίνει εγγυήσεις, καθαρά εκφρασμένες ή υπονοούμενες, και γνωστοποιεί και ακυρώνει όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, υπονοούμενες εγγυήσεις ή εμπορικές συνθήκες, κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ή μη-παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων παραβάσεων δικαιωμάτων. Επίσης αυτή η σελίδα δεν εγγυάται ή αντιπροσωπεύει την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού της σελίδας στο Διαδίκτυο ή σχετίζεται με τέτοιο υλικό ή σελίδες συνδέονται με αυτή την σελίδα.

3. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση αυτή η σελίδα ή οι προμηθευτές της θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημιές ( συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιές από απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής εργασίας), που έχουν συμβεί λόγω της χρήσης ή ανικανότητας χρήσης του υλικού αυτής της ιστοσελίδας, ακόμη κι εάν η σελίδα αυτή ή μία σελίδα που έχει άδεια ως αντιπρόσωπος έχει ενημερωθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς. Λόγω του ότι κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε υπονοούμενες εγγυήσεις, ή περιορισμούς ευθύνης σε συνεπές ή συμπτωματικές ζημιές, αυτοί οι περιοριμοί μπορεί να μην εφαρμόζονται στην περίπτωση σου.

4. Διορθώσεις και Τυπογραφικά Λάθη

Το υλικό που εμφανίζεται σε αυτή την σελίδα μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Αυτή η σελίδα δεν εγγυάται ότι το υλικό της είναι ακριβές, ολοκληρωμένο ή σύγχρονο. Μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό της σελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η σελίδα, παρόλα αυτά, δεν δεσμεύεται να ανανεώνει το υλικό.

5. Σύνδεσμοι

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελέγξει όλους τους συνδέσμους που συνδέονται με την σελίδα στο Διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο τους. Η συμπερίληψη κάποιου συνδέσμου δεν υπονοεί έγκριση από αυτή την σελίδα. Η χρήση τέτοιου συνδέσμου υπόκειται στο ρίσκο του ίδιου του χρήστη.

6. Όροι σελίδας για Αλλαγές Χρήσης

Αυτή η σελίδα μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα συμφωνείς ότι δεσμεύεσαι από την οποιαδήποτε τρέχουσα εκδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

7. Τοπικοί Νόμοι

Αυτή η σελίδα δεν προσφέρεται για χρήση από οποιοδήποτε άτομο σε χώρα που οι τοπικοί νόμοι ή ρυθμίσεις δεν το επιτρέπουν. Είναι στην ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί για τους όρους και να συμμορφωθεί με τον τοπικό νόμο ή ρυθμίσεις που υπόκεινται οι ρυθμίσεις.

8. Όροι & Προϋποθέσεις Μεσίτη

Όταν κάνεις αίτηση σε αυτή την σελίδα συμφωνείς με τους όρους και προϋποθέσεις του μεσίτη που γίνεσαι μέλος. Είναι δική σου ευθύνη να διαβάσεις και να κατανοήσεις τους όρους και προϋποθέσεις τους. Το μόνο που προσφέρουμε είναι το δωρεάν λογισμικό συναλλαγών. Οι καταθέσεις που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές κρατούνται από τον μεσίτη και οι όροι και προϋποθέσεις του ισχύουν για σένα

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σου είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για αυτό τον λόγο έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να κατανοήσεις τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε και γνωστοποιούμε τις προσωπικές σου πληροφορίες. Τα ακόλουθα συνοψίζουν την πολιτική απορρήτου μας.

Πριν ή σε οποιαδήποτε στιγμή συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, θα γνωστοποιήσουμε τον σκοπό που χρειάζεται αυτή η πληροφορία.

Θα μαζέψουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο με τον στόχο να ικανοποιήσουμε τον σκοπό που έχουμε διευκρινίσει και για άλλους σχετικούς σκοπούς, εκτός εάν πάρουμε την έγκριση του ατόμου που αφορά ή όπως απαιτείται από τον νόμο.

Θα κρατήσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες μόνο όσο χρειάζεται για να ικανοποιηθεί αυτός ο σκοπός.
Θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο με νόμιμα και δίκαια μέσα και όπου αρμόζει, με την γνώση ή συγκατάθεση του ατόμου που αφορά.

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται και στο σημείο που είναι αναγκαίο για αυτό τον σκοπό, πρέπει να είναι ακριβή, ολοκληρωμένα και ενημερωμένα.

Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές σου πληροφορίες με λογικά μέσα ασφαλείας ως προς την απώλεια ή κλοπή, όπως και αυθαίρετη πρόσβαση, γνωστοποίηση, αντιγραφή, χρήση ή αλλαγή.

Θα διαθέσουμε στους πελάτες μας πληροφορίες για τις πολιτικές και πρακτικές μας σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Δεσμευόμαστε στο να διεξάγουμε την εργασία μας σε συμφωνία με αυτές τις αρχές έτσι ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι η εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων προστατεύεται και διατηρείται.